KONFERENCIJA - EKOREMEDIJACIJA I EKONOMSKA VALORIZACIJA VODNIH RESURSA – MODELI I PRIMENA

Zadovoljstvo nam je da najavimo sedmu naučnu nacionalnu konferenciju sa međunarodnim učešćem u oblasti ekoremedijacije pod nazivom Ekoremedijacija i ekonomska valorizacija vodnih resursa – modeli i primena, koja će se održati 4. I 5. oktobra 2018. godine u Institutu SUPERLAB u Beogradu (Vrčinu), Republika Srbija.

Nosilac organizacije skupa je Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA, Univerziteta Singidunum u saradnji sa Institutom SUPERLAB.

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum u Beogradu poslednjih sedam godina održava tradiciju organizovanja naučnih skupova u oblasti primenjene ekologije i ekosistemskog inženjerstva.

Fokus ovogodišnje konferencije je na vodnim resursima, odnosno na ekoremedijaciji i ekonomskoj valorizaciji vodnih resursa. Fokus dvodnevnog naučnog skupa će biti stavljen na ekosistemske modele i biotehnološke inovacije za tretman upotrebljenih voda. Značaj konferencije se ogleda u afirmaciji inovativnih (efikasnih i efektnih) rešenja, koja imaju primenu u zaštiti i unapređenju tretmana vodnih resursa.

Ideja organizatora je da Konferencija bude prototip modernog i interaktivnog stručnog događaja koji treba da postane osnov daljeg razvoja oblasti ekoremedijacije i upravljanja vodnim resursima u našoj zemlji i regionu u skladu sa međunarodnim standardima. U tom smislu EKOREMEDIJACIJA I EKONOMSKA VALORIZACIJA VODNIH RESURSA – MODELI I PRIMENA treba da pruži učesnicima aktuelna naučna i stručna sazanja iz oblasti primenjene ekologije, biotehnologije, bioremedijacije i održivog upravljanja vodnim resursima.

Konferencija se oslanja na prethodne naučne skopove realizovane u toku 2016. godine od strane Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura INOVACIONI MODELI EKOSISTEMNSKOG INŽENJERSTVA i EKOLOŠKE I SOCIJALNE INOVACIJE - IZAZOVI PRIMENJENIH NAUKA.

Uz prisustvo i predavanja eminentnih predavača i eksperata sa visokoškolskih i naučnoistraživačkih ustanova i privrede - kompanija koje se bave tretmanom voda, izbor aktuelnih tema, uz atraktivne prezenacione forme kao što su plenarna predavanja, usmene i poster prezentacije, radionice za studente, na Konferenciji očekujemo preko 100 učesnika, ekologa, inženjera, tehnologa, biotehnologa, hemičara, ekonomista, kao i studenata iz cele zemlje i regiona.

Svrha ovog događaja je povezivanje predstavnika naučne zajednice iz zemlje i inostranstva, kao i predstavnika iz privrede, nevladinog sektora i različitih državnih institucija i upoznavanje sa rezultatima istraživanja i inovacijama u oblasti ekoremedijacije i ekonomske valorizacije vodnih resursa.

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura će ovom prilikom prezentovati rezultate projekta koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva“.